Uusi kansainvälinen kumppanuusprojekti tähtää järjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen

Kehyksessä käynnistyi helmikuussa kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen tähtäävä kumppanuusprojekti. Projekti keskittyy pohjoismaalaisten ja venäläisten järjestöjen kapasiteetin vahvistamiseen kouluttamalla nykyaikaisista projektinhallinnan ja varainkeruun keinoista sekä hyödyntämällä yhteistyöverkostoja entistä paremmin.

Non-state actors: partnership and skills for sustainable development -projekti saa rahoitusta Pohjoismaiden Ministerineuvostolta. Kehyksen kumppaneina toimivat Kansalaisjärjestöjen kehittämiskeskus (NGO Development Center) Pietarista ja National Forum for Voluntary Organizations Tukholmasta.

Projekti vastaa ajankohtaiseen tarpeeseen, sillä kansalaisjärjestöt Pohjoismaissa ja Venäjällä kohtaavat lisääntyvässä määrin samankaltaisia haasteita. Esimerkiksi rahoituspohjan muutokset, yksityisen sektorin kasvava rooli sekä vertaisverkostojen lisääntyvä merkitys järjestöjen toiminnassa koskettavat järjestöjä yli rajojen. Usein nämä muutokset tapahtuvat kuitenkin ajallisesti eri tahtiin. Projektin aktiviteettien avulla paikallisella tasolla luotuja parhaita käytäntöjä voidaan jakaa yhteiseen käyttöön maantieteellisesti laajalla alueella.

Projektin toteuttajat järjestävät yhdessä koulutuksia ja seminaareja järjestötoimijoille Helsingissä, Pietarissa ja Tukholmassa. Niissä on mahdollista oppia paikallisiin konteksteihin sovellettavia hyödyllisiä projektinhallinnan työkaluja. Oppimisen ohella tilaisuudet keräävät naapurimaiden järjestöt yhteistyömahdollisuuksien äärelle.

Kehys järjestää projektin ensimmäisen koulutuksen 19. – 20.4.2017 Helsingissä. Koulutuksen teemoja ovat muutosteorian hyödyntäminen projektinhallinnassa sekä verkostotyöskentelyn tehostaminen projekteissa. Koulutuksen tarkemmasta sisällöstä tiedotetaan pian.

Uusi projekti on luonteva jatko EU-Russia Civil Society Forumin yleiskokoukselle, joka järjestettiin Helsingissä 1.–3. helmikuuta 2017. Kehys toimi kokouksen paikallisena kumppanina. Projektin koordinaattorina toimii Pauliina Lukinmaa.

10.3.2017