”Yksi väline ei tarkoita yhtä politiikkaa”

Euroopan komission kansainvälisen yhteistyön ja kehityspolitiikan pääosaston johtaja Felix Fernandez-Shaw tapasi toukokuun lopussa suomalaisia kansalaisjärjestöjä EU:n tulevaan rahoituskehykseen liittyen. Komission ehdotuksessa vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä kehitysapu sulautettaisiin osaksi ulkosuhteiden välinettä, joka kattaa myös esimerkiksi EU:n naapuruussuhteet.

”Yksi väline ei tarkoita yhtä politiikkaa”, painotti Fernandez-Shaw. Hänen mukaansa komission tarkoituksena on saada ulkosuhteiden rahoitusta joustavaksi, jotta rahoitusta voidaan ohjata tarpeiden ja tilanteiden mukaan. EU:n globaali rooli ja erityisesti kehitysyhteistyön asema ovat muuttuneet sitten edellisten rahoituskehysneuvotteluiden, joten uuden kehyksen tulee vastata uusiin haasteisiin.

Fernandez-Shawn mukaan ulkosuhteiden väline tullaan jakamaan 70 prosenttisesti maantieteellisiin ohjelmiin, joista suurimmat koskevat EU:n naapuruusaluetta ja Afrikkaa. Lisäksi säilytetään pieniä, esimerkiksi ihmisoikeuksia ja kansalaisyhteiskuntaa tukevia temaattisia ohjelmia. Ulkosuhteiden välineeseen kuuluu myös sitomatonta nopean toiminnan rahoitusta, jolla voidaan vastata yllättäviin tilanteisiin.

Kansalaisjärjestöjä ovat huolestuttaneet komission ehdotuksessa muun muassa demokratiatuen tulevaisuus temaattisten välineiden kadotessa sekä muuttoliikkeen ja turvallisuuden saama suuri huomio. Tilaisuudessa nostettiin esiin, että muuttoliikkeen juurisyihin vastaaminen voi muuttaa kehitysavun luonnetta sekä maantieteellisen jakautumisen että hyödynsaajien suhteen: jos muuttoliikettä halutaan vähentää, on kannattavampaa satsata esimerkiksi kaupungeissa asuviin nuoriin miehiin kuin aliravittuihin pieniin lapsiin.

Fernandez-Shaw näkee kuitenkin muuttoliikkeen painotuksen tuovan riskien lisäksi mahdollisuuden vahvistaa kehityspolitiikan merkitystä. Muuttoliikekysymysten noustua agendalle EU:n ulkosuhteet ja kehitysapu ovat kiinnostaneet poliitikkoja ja valtioiden päämiehiä aiempaa enemmän.

Muuttoliikekysymykseen tulee Fernandez-Shawn mukaan vastata myös resurssien vuoksi. Jos kehitysapua pidetään vain hyväntekeväisyytenä, ei siihen haluta satsata rahaa. Jos taas kehitysavulla voidaan edistää EU:n omia intressejä, siihen sijoitetaan huomattavasti mieluummin. Komission ehdotuksessa ulkosuhteiden rahoitus kasvaisi nykyisestä rahoituskehyksestä huomattavasti, mutta lopulliset summat riippuvat EU-maiden neuvottelujen tuloksesta.

Järjestöt olisivat toivoneet Frenandez-Shawn kanssa aitoa keskustelua ja dialogia rahoituskehyksestä, mutta tilaisuudessa jäi harmittavan vähän aikaa kansalaisjärjestöjen näkemyksille ja kommenteille.

Euroopan komissio julkaisee tarkan ehdotuksensa ulkosuhteiden rahoituksesta 14. kesäkuuta.

7.6.2018