Yksityinen sektori tukemaan kestävää kehitystä

Miten EU voi varmistaa, että yksityinen sektori edistää kestävää kehitystä ja noudattaa ihmisoikeuksia? Kehitysyhteistyöjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö CONCORD on julkaissut tiekartan, joka listaa EU:lle kymmenen tapaa tukea reilua, kestävää ja vastuullista yksityistä sektoria.

Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot painottavat yhä enenevissä määrin yksityisen sektorin roolia kehitysyhteistyössä. Sen rooli korostuu esimerkiksi EU:n tuoreessa kehityspoliittisessa konsensuksessa. Tämän vuoksi EU:n tulee myös varmistaa, että yksityisen sektorin toimijat edistävät kestävää kehitystä mahdollisimman hyvin, muistuttavat eurooppalaiset kehitysyhteistyöjärjestöt.

Yksityisen sektorin toimijoiden joukko on hyvin moninainen, eikä ”one-size fits all”-lähestymistapa toimi, CONCORDin tiekartta korostaa. Kestävän kehityksen edistämiseksi tulisi tukea erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä yhteisötaloutta paikallisesti ja alueellisesti. Epävirallinen sektori tulee ottaa myös entistä paremmin huomioon.

Yksityiset toimijat eivät voi korvata julkisia investointeja kaikilla aloilla, kuten välttämättömien palveluiden tarjoamisessa. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi terveys- ja koulutuspalvelut sekä ympäristön suojelu. EU:n tulee myös varmistaa, että yrityksen maksavat osansa veroista, kunnioittavat ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä sekä toimivat tehokkaasti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti, tiekartassa todetaan.

Lue lisää:

9.10.2017